„To co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione.” (kodeks Justyniana 533 AD)

Czy coś wam mówi zwrot „awaria wspólna”?

- Awarię wspólną stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa. (Kodeks Morski Dz.U.2018.2175 t.j.| Akt obowiązujący Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.)

Tyle litera prawa, a co to oznacza dla klienta? Najłatwiej byłoby powiedzieć – podwyżkę ceny za towar, który znajdował się na statku. Straty awarii wspólnej rozdziela się pomiędzy statek, ładunek i fracht w stosunku do ich rzeczywistej wartości w miejscu i czasie zakończenia podróży. W praktyce oznacza to, że straty i wydatki jakie zostały poniesione, dotyczą proporcjonalnie zaangażowane w nią strony: statek, ładunek, kwota netto frachtu morskiego, czyli wszystkie te podmioty, którym zależy, aby rejs się powiódł.

Taki prosty przykład: wartość frachtu: 100 mln €; wartość ładunku: 400 mln €; wartość statku: 140 mln € - ŁĄCZNIE: 640 mln € 

Zdarzenie: statek wchodzi na mieliznę (znajome?) i potrzeba podjąć działania uwalniające statek.

Koszt akcji 6 mln € - czyli zostaje wydane 6 mln € by uratować cel o wartości 640 mln €, udział wszystkich „stron” (statek, ładunek, fracht) w „awarii wspólnej” wynosi ok. 1%.

I teraz, właściciel (Interesant) 1 kontenera znajdującego się na tym statku, z towarem o wartości 1 mln €, musi wnieść wkład w „awarię wspólną” o wysokości 10000  €.

Czy zapłaci sam czy przerzuci ten koszt na klienta końcowego to zupełnie inna sprawa.

Jak można uniknąć tych kosztów? To proste. Wydać około 0,2% wartości tego kontenera na Ubezpieczenie CARGO, czyli 2000 €.

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes właściciela towaru od chwili miejsca nadania do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Ubezpieczenie Cargo obejmuje nie tylko awarię wspólną, ale również: ryzyka losowe, naturalne właściwości towaru, kradzieży i napaści. Co ważne, ubezpieczenie Cargo jest wypłacane szybko, co jest niezwykle istotne dla Klienta.

Tak oto, prawo z czasów cesarza Justyniana wpłynie na wzrost kosztów transportu oraz produktów końcowych które płynęły na ponad 420 statkach.

Ave Caesar

„To co zostało poświęcone dla wszystkich, powinno być przez wszystkich poniesione.” (kodeks Justyniana 533 AD)

Czy coś wam mówi zwrot „awaria wspólna”?

- Awarię wspólną stanowią nadzwyczajne poświęcenia lub wydatki poniesione rozmyślnie i rozsądnie w celu ratowania statku, ładunku na nim przewożonego oraz frachtu ze wspólnego dla nich niebezpieczeństwa. (Kodeks Morski Dz.U.2018.2175 t.j.| Akt obowiązujący Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.)

Tyle litera prawa, a co to oznacza dla klienta? Najłatwiej byłoby powiedzieć – podwyżkę ceny za towar, który znajdował się na statku. Straty awarii wspólnej rozdziela się pomiędzy statek, ładunek i fracht w stosunku do ich rzeczywistej wartości w miejscu i czasie zakończenia podróży. W praktyce oznacza to, że straty i wydatki jakie zostały poniesione, dotyczą proporcjonalnie zaangażowane w nią strony: statek, ładunek, kwota netto frachtu morskiego, czyli wszystkie te podmioty, którym zależy, aby rejs się powiódł.

Taki prosty przykład: wartość frachtu: 100 mln €; wartość ładunku: 400 mln €; wartość statku: 140 mln € - ŁĄCZNIE: 640 mln € 

Zdarzenie: statek wchodzi na mieliznę (znajome?) i potrzeba podjąć działania uwalniające statek.

Koszt akcji 6 mln € - czyli zostaje wydane 6 mln € by uratować cel o wartości 640 mln €, udział wszystkich „stron” (statek, ładunek, fracht) w „awarii wspólnej” wynosi ok. 1%.

I teraz, właściciel (Interesant) 1 kontenera znajdującego się na tym statku, z towarem o wartości 1 mln €, musi wnieść wkład w „awarię wspólną” o wysokości 10000  €.

Czy zapłaci sam czy przerzuci ten koszt na klienta końcowego to zupełnie inna sprawa.

Jak można uniknąć tych kosztów? To proste. Wydać około 0,2% wartości tego kontenera na Ubezpieczenie CARGO, czyli 2000 €.

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza interes właściciela towaru od chwili miejsca nadania do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia. Ubezpieczenie Cargo obejmuje nie tylko awarię wspólną, ale również: ryzyka losowe, naturalne właściwości towaru, kradzieży i napaści. Co ważne, ubezpieczenie Cargo jest wypłacane szybko, co jest niezwykle istotne dla Klienta.

Tak oto, prawo z czasów cesarza Justyniana wpłynie na wzrost kosztów transportu oraz produktów końcowych które płynęły na ponad 420 statkach.

Ave Caesar