at icon
biuro@greto.com.pl
phone icon
+48 791 050 578
Flaga Unii Europejskiej
EN
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Greto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Greto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej Spółką) przedstawia zasady przetwarzania danych osób korzystających z serwisu www.greto.com.pl., kontaktujących się ze Spółką, np.: za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klientów i Kontrahentów Spółki.
Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Greto Polska Sp. z o.o. (KRS 837789). E-mail: rodo@greto.com.pl, adres siedziby: Kielecka 5/20, 81-303 Gdynia
§ 2
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy tylko te dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa przy korzystaniu ze strony internetowej lub prowadzonej z nami korespondencji.
§ 3
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. 
Jeżeli wysyłają Państwo do nas wiadomość elektroniczną(za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.greto.com.pl), to przetwarzamy podane przez Państwa dane wyłącznie w celu dalszej korespondencji i kontaktu z Państwem, w tym także w celu przesłania naszej oferty i nawiązania współpracy handlowej. Zazwyczaj dane obejmują tylko imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Takie przetwarzanie danych jest niezbędne do celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: udzielanie informacji, prezentacja naszej oferty, komunikacja z aktualnymi oraz potencjalnymi Klientami i Kontrahentami, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO
2. 
Dane potencjalnych Klientów i Kontrahentów Spółki są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania określonej umowy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania takiej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. B RODO.
3. 
Dane Klientów i Kontrahentów Spółki przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych. Postawa prawną takiego przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. C RODO. Zastrzegamy sobie możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.
§ 4
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo prawo do:
1. 
Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (tj.: informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, które dane, w jaki sposób).
2. 
Sprostowania danych osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe.
3. 
Usunięcia danych osobowych, jeżeli wg RODO powinny one zostać usunięte.
4. 
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli wg RODO przetwarzanie danych powinno być ograniczone.
5. 
Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.
6. 
Przeniesienia danych osobowych (tj. otrzymania od swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie) lub przesłania ich innemu administratorowi.
§ 5
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
1. 
Dane osobowe przetwarzamy w celach kontaktowych nie prowadzących do zawarcia umowy przez okres do trzech lat od daty zakończenia korespondencji.
2. 
Dane osobowe podane w celu zawarcia i realizacji przedmiotu umowy przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń z tytułu podpisanej umowy.
3. 
Dane osobowe przetwarzane w celach podatkowych i rachunkowych przez okres sześciu lat.
4. 
Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa (np.: z ustawy o rachunkowości lub ordynacji podatkowej) wynika dłuższy okres przechowywania określonych danych osobowych, okres przetwarzania zostanie wydłużony zgodnie z obowiązującym prawem.
Ww. okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęło sięprzetwarzanie danych osobowych
§ 6
BRAK OBOWIĄZKU PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, abyśmy mogli sięz Państwem kontaktować, nawiązać współpracę handlową, w tym w szczególności zawrzeć umowę.
§ 7
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klientów i Kontrahentów Spółki, w szczególności te zawarte w fakturach VAT, przekazujemy do biura rachunkowego, które obsługuje Spółkę oraz do właściwych organów podatkowych. W związku z realizacją umów dane te mogą być także podawane: Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim, kancelariom prawnym lub ubezpieczycielom.
§ 8
PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Nie podejmujemy żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy profilowania danych osobowych.
§ 9
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, narusza RODO, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10
PLIKI COOKIES
1. 
Serwis www.greto.com.pl, jak większość witryn internetowych wykorzystuje „pliki cookies”.
2. 
Pliki te:
a. są zapisywane w pamięci urządzenia użytkowników serwisu (komputera, telefonu, etc.),
b. umożliwiają m.in.: korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu,
c. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
3. 
Pliki te mogą być wykorzystywane do następujących celów:
a. zapamiętywania informacji o korzystaniu z serwisu,
b. statystycznych,
c. marketingowych,
d. udostępniania określonych funkcji serwisu.
4. 
Użytkownicy serwisu mają możliwość zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików „cookies”. Korzystając z odpowiednich opcji każdej przeglądarki stron internetowych, w każdej chwili można:
a. usunąć pliki „cookies”,
b. blokować wykorzystanie plików „cookies” w przyszłości.
5. 
Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie plików „cookies” jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Greto Polska Sp. z o.o. ul. Kielecka 5/20 5, 81-303 Gdynia, Polska
KRS 0000837789 REGON 385916090 NIP 5862355212